Efectes del Brexit sobre l’IVA

El dia 29 de març és la data prevista en què es farà efectiva la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, si se segueix sense arribar a un acord de sortida que inclogui un període transitori, aquesta sortida implicarà que, a partir del dia 30 de març, Regne Unit abandonarà el mercat únic i la unió duanera.   

 

 

A efectes fiscals, això vol dir que els fluxos de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit deixaran de tenir la consideració d'operacions intracomunitàries (que, entre altres, són operacions per les quals no es paguen aranzels en duanes) per considerar-exportacions i importacions. D'aquesta manera, passaran a tenir les seves corresponents obligacions de pagaments de drets aranzelaris i altres gravàmens que es meritin per la introducció de mercaderies.

 

A efectes d'IVA, dependrà de si són vendes (exportacions) o compres (importacions). Les vendes al Regne Unit estaran exemptes com exportacions i serà la declaració duanera d'exportació un dels mitjans de prova admesos a l'efecte de justificar aquesta exempció. En el cas de les compres, aquestes estaran subjectes al pagament de l'IVA de la importació i s'ha de declarar en la declaració d'IVA corresponent.

 

D'altra banda, atès que les operacions realitzades entre Espanya i el Regne Unit deixen de qualificar-se com intracomunitàries no s'ha d'informar d'elles a través de la declaració recapitulativa model 349.

 

En el cas que l'empresari espanyol efectuï lliuraments de béns a particulars anglesos, no és aplicable el règim de vendes a distància.

 

En aquest sentit, a efectes censals, el Regne Unit passarà a ser un país tercer (no intracomunitari), i per tant automàticament deixarà de constar com a aplicable el règim especial de comerç intracomunitari, sense necessitat de presentar el model 036 informant de la revocació .

 

L'Agència Tributària (nota informativa) ofereix ajuda d'urgència a les empreses pel Brexit. Els ha enviat una carta i ha habilitat un apartat a la seva web en què detalla els desafiaments fiscals més peremptoris, que afecten a Duanes, IVA i Impostos Especials. No es descarta incloure més endavant informació sobre l'IRPF i l'Impost sobre la Renda de No Residents.

 

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

No hi ha comentaris encara.

Deixa el teu comentari