Articles Recents de gestiobcn.com

Vehicles com a retribució en espècie.

Una de les consultes recurrents per part dels clients, és com incloure en el full de salari, com a rendiment de la feina en espècie, els vehicles cedits als treballadors quan, a més de donar-li un ús laboral, se li pot donar un ús privatiu.   La major preocupació és com valorar l'ús privatiu del vehicle…
Llegir més

Aplicació dels resultats a les Cooperatives (part II)

  Seguint amb el blog publicat sobre els aspectes a tenir en compte per l’aplicació dels resultats de les cooperatives, tot seguit us indiquem un exemple fàcil a fi efecte de fer-ho més entenedor. . Quan la cooperativa aconsegueix excedents positius, cal procedir en aquest ordre: 1er. Absorbir pèrdues d'exercicis anteriors2n. Dotar el FRO (mínim…
Llegir més

Treballar com a autònom

Moltes són les persones que decideixen iniciar la seva activitat professional en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. Intentem explicar de forma resumida quines són les obligacions tributàries i sobre cotització. . En primer lloc, la persona física ha de donar-se d'alta a l'Agència Tributària en el cens d'empresaris i professionals, mitjançant la presentació del…
Llegir més

Aplicació dels resultats a les Cooperatives (part I)

Les societats cooperatives desenvolupen un projecte empresarial on es fa compatible l’èxit en el projecte amb l’aplicació dels principis i valors cooperatius. Aquestes determinaran el seu resultat al final de cada exercici econòmic, atenent a la normativa comptable i distingint entre resultats cooperatius i resultats no cooperatius (extracooperatius). . Com esmentàvem en un blog anterior…
Llegir més