Articles Recents de gestiobcn.com

Nova prestació per paternitat

  L'ampliació del permís de paternitat a 8 setmanes ha entrat en vigor aquest dilluns 1 d'abril, i el regula el Reial decret llei 6/2019 de 1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació.        Permís de paternitat…
Llegir més

La importància d’una previsió de tresoreria

Realitzar una correcte previsió de tresoreria ens permet prendre millor les decisions ja que supervisa el flux de caixa de l’empresa o entitat de tal manera que ens permet dur un control intern del diner disponible en cada moment. D’aquí la importància de dur a terme una precisa previsió de tresoreria, on tindrem en consideració…
Llegir més

Nova obligatorietat del registre diari de jornada

    Mitjançant la publicació del Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball, les empreses i entitats tenen l'obligació de registrar diàriament la jornada de les seves treballadors.      Així, empresa i entitats han de garantir…
Llegir més

Activitat Econòmica duta a terme per Entitats Sense Ànim de Lucre

  Com esmentàvem un altre blog anterior, qualsevol associació pot realitzar activitats econòmiques en compliment de les seves finalitats, i com a condició d'entitat sense ànim de lucre, els beneficis d'aquesta activitat es destinaran a les finalitats de l'associació i no es repartiran entre els socis.   Però volem aprofundir més en la idea de…
Llegir més