• 23/05/2017
  • gestiobcn.com
  • 0

.

El present blog pretén recollir de forma senzilla l´exempció de tributació dels rendiments del treball obtinguts a l´estranger.

 

La Llei d’IRPF en el seu article 7 p) recull com a rendes exemptes:

.

Els rendiments del treball percebuts per treballs efectivament realitzats a l’estranger.
Perquè aquestes rendes quedin exemptes s’han de complir dos requisits:

.

1.-Que els treballs es realitzin per a una empresa o entitat no resident a Espanya o un establiment permanent radicat a l’estranger.

2.-Que en el territori en què es realitzin els treballs s’apliqui un impost de naturalesa idèntica o anàloga a la d’aquest impost i no es tracti d’un país o territori considerat com a paradís fiscal. Entenem complert aquest requisit, quan entre el país en què es realitzen els treballs i Espanya hi hagi un conveni per evitar la doble imposició internacional que contingui clàusula d’intercanvi d’informació.

Quedaran exemptes les retribucions meritades durant els dies d’estada a l’estranger amb el límit de 60.100 euros. Aquest límit comprèn:

– El salari proporcional dels dies treballats a l’estranger.

– L’excés que se li pugui pagar al treballador de les dietes exemptes de gravamen.

.

Exemple pràctic

Supòsit d’un treballador desplaçat a l’Argentina, on hi ha impost anàleg.

Període: 2/04/2012 – 30/06/2012 (91 dies)

Salari brut anual del treballador: 75.000 €

Dietes per despeses de manutenció pagades: 10.650 € (recordem que la part exempta de dieta seria 91,35 x 91 dies = 8.312,85)

.

Càlcul

Part proporcional del salari en els dies treballats estranger:

75.000/365 x 91 = 18.698

Total dietes: 10.650

Part exempta de tributar: 18698 + 10.650 (el total de les dietes) = 29.348 €

Tot, ja que no supera a 60.100 €

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.