.

Destaquem els aspectes més rellevants de la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges, que té com a objectiu  flexibilitzar el mercat del lloguer.

.

 .

  • S’exclou de l’aplicació de la llei d’arrendaments urbans la cessió temporal d’ús de la totalitat d’un habitatge moblat i equipat en condicions d´ús immediat, comercialitzada o promocionada en canals d’oferta turística i realitzada amb finalitat lucrativa, quan estigui sotmesa a un règim específic, derivat d’una norma sectorial.
  • Es contempla la llibertat de pactes, així, els arrendaments d’habitatge es regeixen pels pactes, clàusules i condicions determinats per la voluntat de les parts.
  • Els arrendaments s’han d’inscriure al Registre de la Propietat, perquè aquests tinguin efecte sobre tercers que hagin inscrit el seu dret.
  • L’arrendatari podrà renunciar al contracte, transcorreguts sis mesos, sempre que ho comuniqui amb un mes d’antelació.
  • Els terminis de durada obligatòria de redueixen de cinc a tres anys.
  • La renovació quan s’hagin complert els tres anys de vigència del contracte es rebaixarà a un any, sempre que l’arrendador no hagi fet denúncia amb un mes d’antelació.
  • En casos de separació, divorci i nul · litat del matrimoni de l´arrendatari, la titularitat del contracte d’arrendament passa a qui s’hagi atribuït l’ús de l’habitatge arrendat.
  • L’arrendatari pot renunciar al dret d’adquisició preferent, fins i tot en els tres primers anys del contracte.
  • L’actualització de la renda es pot fixar lliurement per les parts. En defecte de pacte, la renda s’actualitzarà aplicant la variació de l’IPC en els dotze mesos immediatament anteriors a la data de cada actualització.
  • Les parts podran acordar, que durant un termini determinat, el pagament de la renda pugui reemplaçar-se totalal o parcialment pel compromís de l’arrendatari de reformar o rehabilitar l’immoble en els termes i condicions que es pactin. L’arrendatari no podrà demanar en cap cas compensació addicional pel cost de les obres i en cas d’incompliment de les obres a realitzar pot ser causa de resolució del contracte.

 

 

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.