.

Fora dels mecanismes ordinaris de renovació, de vegades pot passar que la Junta Directiva hagi de dimitir en bloc, ja sigui per voluntat pròpia o per raons forçoses.

.

En tot cas és l’òrgan sobirà de les associacions, l’Assemblea General de socis, la qual ha de resoldre la transició cap a un nou òrgan de govern de forma urgent. El mecanisme seria a través de la seva convocatòria extraordinària, on l’ordre del dia fora la revocació de la Junta directiva actual i elecció d’una nova.

.

La convocatòria d’aquesta assemblea extraordinària s’ha de fer d’acord amb el que regulen els Estatuts i, d’existir, el Reglament de Règim interior. Moltes associacions inclouen clàusules d’assemblea necessària en el cas de la dimissió del president, de manera que la manca del ple de la Junta generaria un efecte similar.

A les associacions d’àmbit català, en cas de no estar regulat en els estatuts, la Llei 4/2008, preveu la possibilitat que es celebrin tantes assemblees extraordinàries com siguin necessàries, o bé perquè siguin convocades per la pròpia Junta Directiva o bé a petició d’un 10% dels socis de l’entitat (art. 322.3.2).

A les associacions d’àmbit estatal, l’article 12 de la Llei Orgànica 1/2002, disposa que aquesta assemblea extraordinària l’ha de convocar la Junta Directiva quan ho sol·liciti un nombre no inferior al 10% dels associats.

Per tant, els passos a seguir serien:

1. Revisar els Estatuts i veure si recullen els requisits per sol·licitar la convocatòria d’una Assemblea General Extraordinària. Si no s’expressa res concret, ens remetem a la llei.

2. El normal és que la Junta per se convoqui en forma una assemblea general extraordinària perquè es produiria un buit de poder a l’Associació.

3. Si no es dona el cas anterior, redactar un escrit dirigit al president/a en funcions de l’Associació, sol·licitant la convocatòria d’una Assemblea General Extraordinària, explicant els motius que impulsen a això, i sol·licitant que figuri en l’ordre del dia la renovació o revocació de l’actual junta i obertura d’un procés de nomenament d’una nova junta. Aquesta possibilitat admet la variant que si ho fan un 10% dels socis, ex lege s’ha de convocar aquesta assemblea.

.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.