. .

Els treballadors autònoms que l´any 2012 s’hagin trobat en situació de pluriactivitat, és a dir, que a més d’haver cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) també hagi mantingut una relació laboral per compte d’altri, poden sol · licitar la devolució d’una part de quotes pagades durant l’exercici.

.. .

Els treballadors que cotitzen en ambdós règims efectuen una doble cotització per contingències comuns. Al Règim Especial es cotitza de manera obligatòria per contingències comuns i també es cotitza per aquest concepte en el Règim General, tant en l’aportació empresarial com en l’aportació obrera.

Per poder sol · licitar la devolució, la suma de les quotes ingressades per contingències comuns en Règim General, tant a càrrec de l’empresa com a càrrec del treballador, més les quotes ingressades en Règim Especial, ha de ser superior a 11.079,45 euros. Si aquest requisit es compleix, sobre l’excés que resulti de l’esmentada quantia, es tornarà al treballador el 50% de les quotes ingressades, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en Règim Especial en concepte de contingències comuns.

La sol · licitud s’ha de fer durant els quatre primers mesos de l’any davant la Tresoreria General de la Seguretat Social i mitjançant el model TC 13/1 “Sol · licitud d’ingressos indeguts”.

Les quotes d’exercicis anteriors no poden ser reclamades una vegada acabat el termini corresponent.

EXEMPLE PRÀCTIC DE CÀLCUL

Persona assalariada per compte d’altri amb base de cotització de 2.800 euros / mes.

     Quota empresarial per contingències comuns 2.800 x 23,60% = 660,80 euros     

     Quota obrera per contingències comuns 2.800 x 4,70% = 131,60 euros

Aquesta mateixa persona cotitza en Règim Especial de Treballadors Autònoms.

     Quota per contingències comuns (sense IT) 850,20 x 26,50% = 225,30 euros

Així, si sumem totes les quantitats mensuals i les multipliquem per dotze mesos, el resultat total és de 12.212,40 euros.

Com excedeix dels 11.079,45 euros es pot realitzar la sol · licitud de la devolució. Però Quin és l’import que tornarà la Seguretat Social?

Sobre l’excés, 12.212,40-11.079,45 = 1.132,95, demanarem la devolució del 50%, és a dir 566,48 euros.

Com que aquest import no supera el 50% de les quotes ingressades en el Règim Especial, el treballador tindrà dret en aquest cas a la devolució dels 566,48 euros.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.