Des del departament fiscal, no volem que la nostra feina es simplifiqui en un assessorament puntual i concret a partir d’una operació determinada, sinó que perseguim una  planificació fiscal contínua de l’empresa.

Quan inicieu el vostre projecte, us orientem sobre el sistema més adequat de tributació (autònoms, societat civil, societat anònima, societat limitada…) i adaptem el nostre pressupost segons activitat i necessitats.

Entre les diferents tasques que duem a terme, teniu:

• Informació puntual i periòdica de disposicions fiscals i de totes les novetats i variacions legislatives en matèria fiscal.
• Assessorament personal in situ, telefònic i correu electrònic sobre la normativa aplicable en material fiscal.
• Resolució de qualsevol consulta de caràcter fiscal que pugui originar-se com a conseqüència de les activitats ordinàries, financeres i extraordinàries de l’empresa.
• Confecció i presentació de les declaracions trimestrals  d’IVA, IRPF, retencions lloguers entre d’altres.
• Confecció i presentació de les declaracions anuals.
• Confecció i presentació de l’Impost sobre Societats i els corresponents pagaments a compte.
• Assistència davant Inspeccions Tributàries: assistència, defensa, resposta a requeriments, liquidacions i recursos en tots els impostos del nostre àmbit d’actuació davant qualsevol organisme.
• Impost sobre la renda de les persones físiques.
• Presentació i modificacions censals davant AEAT.
• Pagament fraccionat: estimació directa i estimació objectiva (mòduls).
• Impost sobre transmissions patrimonials.

This site is registered on wpml.org as a development site.